Späť na infoportál

COVID-19 - aktuálne informácie

Na prvom mieste je zdravie a zodpovedný prístup. Zostaňte informovaní, aby ste chránili seba, kolegov a klienta.

Ochranné pomôcky

Odporúčame, aby ste na montáži nosili po celý čas rúško, šatku alebo iné prekrytie horných a dolných dýchacích ciest, a ak je možné používali ochranné rukavice.

Častejšie umývanie rúk

Vyhýbajte sa kontaktu rúk s tvárou a dodržiavajte zvýšenú hygienu, najmä pravidelnú dezinfekciu a umývanie rúk.

Minimalizujte osobný kontakt (2m)

Na montáži obmedzte osobný kontakt s klientom, zástupcom klienta a ostatnými pracovníkmi na minimum. Vždy dodržujte bezpečný odstup minimálne 2 metre.

Časté otázky klienta

Odporúčame živnostníkom, aby si pred vycestovaním na projekt spravili test na ochorenie Covid 19 a v prípade potreby sa ním preukázali na stavbe, avšak negatívny výsledok RT-PCR testu nesmie byť starší ako 48 hodín.

Tím Jurling sa snaží aj napriek aktuálnej situácii obsadiť každý projekt požadovaným počtom montérov, čo vedie k spokojnosti klienta.

Odporúčame dodržiavať všetky hygienické nariadenia na stavbe. Najmä prekrytie horných a dolných dýchacích ciest (rúško, šál alebo šatka), osobný odstup a taktiež zvýšenú dezinfekciu rúk.

Je vo všeobecnosti známe dodržiavať aktuálne opatrenia úradu verejného zdravotníctva danej krajiny. Taktiež odporúčame, ak má živnostník podozrenie alebo spozoruje na sebe príznaky ochorenia Covid 19, aby zostal z preventívnych dôvodov doma resp. zrušil plánovaný nástup na projekt.

Časté otázky montérov

Európske krajiny menia nariadenia na zabránenie šírenia pandémie COVID-19 podľa vývoja situácie. Odporúčame sa vždy pred vycestovaním krátko informovať o aktuálnych obmedzeniach v danej krajine. Viac informácií sa dozviete tu:

Ak vykazujete príznaky ochorenia COVID-19 (zvýšená teplota, únava, strata chuti a čuchu) zostaňte doma prípadne na ubytovaní a kontaktujte príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ak osoba, s ktorou ste boli v kontakte bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19, je nutné zrušiť resp. posunúť nástup na montáž. Ďalej postupujte podľa aktuálne platných nariadení úradu verejného zdravotníctva a informujte Jurling Support.

Niektoré ubytovania vyžadujú pri príchode preukázať sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Preto odporúčame sa vždy vopred informovať na danom ubytovaní o aktuálnych obmedzeniach.

SK

Ak vstupujete na územie z krajín Európskej únie mimo zoznamu bezpečných (menej rizikových) krajín, tak je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín (počíta sa od obdržania výsledku, nie od vykonania testu) alebo sa registrovať tu https://korona.gov.sk/ehranica/ a následne ísť do domácej karantény. Najskôr na 5. deň môžete ísť na bezplatný test. V prípade, že nepôjdete na test alebo neobdržíte výsledok testu, karanténa Vám končí po 10 dňoch. Ak ste za posledné 3 mesiace prekonali ochorenie COVID-19 a máte o tom potvrdenie, tak sa na hraniciach nemusíte preukazovať negatívnym RT-PCR testom a nemusíte podstupovať žiadnu formu karantény.

Zoznam rizikových krajín a viac informácií nájdete tu: https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr-od-16-11-2020/

CZ

Pravidla pro vstup na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020, řídí se dle toho z jaké země do ČR vstupujete.

  1. Vstup ze zelené země – země na seznamu s nízkým rizikem nákazy COVID-19: stejné podmínky jako před vypuknutím pandemie
  2. Vstup z oranžové země – země na seznamu s nízkým rizikem nákazy COVID-19 označené *: povinnosti v souvislosti s pandemií COVID-19 před vstupem na pracoviště nebo vzdělávací instituce
  3. Vstup z červené země (po pobytu delším než 12 hodin) – země, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem nákazy COVID-19: podmínky v souvislosti s pandemií COVID-19 níže

Povinnosti v souvislosti s pandemií COVID-19 pokud se jedná o vstup z červené země, kde jste pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech:

  1. máte povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář www.prijezdovyformular.cz a nahlásit tak příjezd z rizikové země své místně příslušné krajské hygienické stanici
  2. musíte předložit doklad o vyplnění elektronického příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole
  3. musíte do 5 dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RT-PCR test na přítomnost SARS-COV-2
  4. musíte výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné krajské hygienické stanici

Seznam rizikových zemí a bližší informace naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Uvedené informácie sme pripravili na základe odporúčaní z verejne dostupných portálov a majú len informatívny charakter.

Uvedené informácie sme pripravili na základe odporúčaní z verejne dostupných portálov a majú len informatívny charakter.

Zostaňte zdraví.

Tím Jurling

Pridajte sa do tímu Jurling!

  • Férová odmena
  • Flexibilita montážnych turnusov
  • Nadväzujúce projekty počas celého roka
Nezáväzne zaregistrovať

Viac informácií o práci v zahraničí