Späť na infoportál

Dokumenty - Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.
O výpis si žiada osoba  ktorej sa výpis týka. Totožnosť musí byť overená (nezabudnite si občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti).

Osobne žiadate o výpis z registra trestov:

  • Na generálnej prokuratúre v Bratislave
  • Na matrike podľa bydliska
  • Na pobočke Slovenskej pošty
  • Na zastupiteľských úradoch ak ste v zahraničí

O výpis je možné požiadať elektronicky ak ste vlastníkom občianskeho preukazu s elektronickým čipom a kvalifikovaného elektronického podpisu.

Poplatok je podľa spôsobu vybavenia a hradí sa formou kolku, bankovým prevodom alebo potvrdením o úhrade správneho poplatku na pobočkách Slovenskej pošty.

Späť na infoportál

Profitujte ako živnostník na overených stavbách v zahraničí.

Aktuálné montáže

Marek Kažimír

Jurling podpora

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Po – Pia (8-18 hod.)