Radi vám pomôžeme +421 918 878 852
Späť na infoportál

Odporúčania Jurling podpory

Na základe dlhoročnej praxe sme spísali cenné rady a odporúčania, ktoré oceníte pri pôsobení na montážnych zákazkách v Nemecku a Rakúsku.

  1. Pred vycestovaním nezabudnite uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, aby ste boli dostatočne chránený
  2. Nezabudnite si vybaviť ak ešte nemáte európsku kartičku poistenca
  3. Vycestovať môžete už na základe potvrdenej žiadosti o formulár PDA1
  4. Splnomocnite vám blízku osobu na prijímanie a podávanie úradných zásielok
  5. Ešte pred vycestovaním požiadajte o potvrdenie daňovej rezidencie (v Čechách o daňový domicil), ktoré je potrebné pre vybavenie oslobodenia od zrážkovej dane
  6. Skontrolujte, či máte všetko potrebné náradie a či je funkčné
  7. Nezabudnite zelenú kartu (potvrdenie povinného zmluvného poistenia auta pre zahraničie)
  8. Skontrolujte si, či máte správnu adresu ubytovania a stavby, taktiež kontaktné údaje na ubytovanie a stavbyvedúceho
  9. Zoberte si hotovosť, veľa ubytovaní sa platí vopred v hotovosti
  10. Vytlačte si zmluvu, kópie dokladov a iné dôležité dokumenty

Pridajte sa do tímu Jurling!

Živnosť:
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.

Viac informácií o práci v zahraničí