Radi vám pomôžeme +421 918 878 852
Späť na infoportál

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.
O výpis si žiada osoba  ktorej sa výpis týka. Totožnosť musí byť overená (nezabudnite si občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti).

Osobne žiadate o výpis z registra trestov:

  • Na generálnej prokuratúre v Bratislave
  • Na matrike podľa bydliska
  • Na pobočke Slovenskej pošty
  • Na zastupiteľských úradoch ak ste v zahraničí

O výpis je možné požiadať elektronicky ak ste vlastníkom občianskeho preukazu s elektronickým čipom a kvalifikovaného elektronického podpisu.

Poplatok je podľa spôsobu vybavenia a hradí sa formou kolku, bankovým prevodom alebo potvrdením o úhrade správneho poplatku na pobočkách Slovenskej pošty.

Pridajte sa do tímu Jurling!

Živnosť:
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.

Viac informácií o práci v zahraničí