Radi vám pomôžeme Po.-Pi.(8:00-18:00)
Späť na infoportál

Založenie živnosti

Pripravili sme krátke zhrnutie vrátane praktických rád a tipov, ako to zvládnuť svojpomocne.

Na Slovensku môžete prevádzkovať 3 typy živností: voľnú, remeselnú a viazanú. Podmienky na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti sú okrem všeobecných (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť) aj odborná alebo iná spôsobilosť – napr. dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore.

Postup

  1. Výber predmetu podnikania
  2. Určenie miesta podnikania (spravidla trvalé bydlisko, je možné ale zvoliť aj iné)
  3. Obchodné meno (názov, ktorým sa živnostník prezentuje navonok)
  4. Ohlásenie živnostenskému úradu osobne (na príslušnom živnostenskom úrade podľa bydliska) alebo elektronicky (na portáli verejnej správy www.slovensko.sk iba pre vlastníkov občiansky preukaz s elektronickým čipom a kvalifikovaného elektronického podpisu)
  5. Na živnostenskom úrade vyplníte formulár a zaplatíte správny poplatok (formou kolku alebo inou formou úhrady podľa výdajného miesta)
  6. Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení s prideleným identifikačným číslom (IČO) do troch pracovných dní (za predpokladu splnenia podmienok)

Oprávnenie podnikať (prevádzkovať živnosť) vzniká už dňom ohlásenia živnosti, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

V prípade otázok ohľadom živnosti, jej založenia, alebo obnovenia kontaktujte Jurling podporu písomne na kontakt@jurling.com alebo telefonicky +421 918 878 852 (prac. dni 8-18 hod.)

Pridajte sa do tímu Jurling!

Živnosť:
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.

Viac informácií o práci v zahraničí