Späť na infoportál

Freistellung – oslobodenie od zrážkovej dane

Ak vykonávate stavebnú činnosť, resp. prácu spojenú so zhotovením stavby na území Nemecka, tak je Váš objednávateľ podľa nemeckého zákona o dani z príjmu povinný pri úhrade strhnúť z Vašich vystavených faktúr zrážkovú daň vo výške 15%. Jedinou možnosťou ako sa tejto zrážke vyhnúť je oslobodenie od zrážkovej dane (tzv. Freistellungsbescheinigung). O vrátenie zadržanej čiastky si viete požiadať nasledujúci kalendárny rok.

S platným oslobodením od zrážkovej dane Vám objednávateľ vyplatí plnú sumu a vy sa vyhnete formalitám potrebným na vrátenie zadržanej čiastky.

Ak ste s.r.o. tak oslobodenie od zrážkovej dane musia mať aj všetci Vaši prípadní subdodávatelia, pokiaľ nejakých máte. V opačnom prípade ste povinný im strhnúť z faktúr zrážkovú daň, a túto následne odviesť na nemecký daňový úrad.

Kontakt:

V prípade otázok ohľadom Freistellungu, záujmu o pomoc pri jeho vybavení alebo vrátenie zadržanej čiastky kontaktujte nášho špecialistu:

Martina Zwingerova
Tel.č. +421 918 389 628
E-mail: info@jurling.com

Pridajte sa do tímu Jurling!

  • Férová odmena
  • Flexibilita montážnych turnusov
  • Nadväzujúce projekty počas celého roka
Nezáväzne zaregistrovať

Viac informácií o práci v zahraničí