Späť na infoportál

Oslobodenie od zrážkovej dane

Ak vykonávate stavebnú činnosť, resp. prácu spojenú so zhotovením stavby na území Nemecka, tak je Váš objednávateľ podľa nemeckého zákona o dani z príjmu povinný pri úhrade strhnúť z Vašich vystavených faktúr zrážkovú daň vo výške 15%. Jedinou možnosťou ako sa tejto zrážke vyhnúť je oslobodenie od zrážkovej dane (tzv. Freistellungsbescheinigung). O vrátenie zadržanej čiastky si viete požiadať nasledujúci kalendárny rok.

S platným oslobodením od zrážkovej dane Vám objednávateľ vyplatí plnú sumu a vy sa vyhnete formalitám potrebným na vrátenie zadržanej čiastky.

Ak ste s.r.o. tak oslobodenie od zrážkovej dane musia mať aj všetci Vaši prípadní subdodávatelia, pokiaľ nejakých máte. V opačnom prípade ste povinný im strhnúť z faktúr zrážkovú daň, a túto následne odviesť na nemecký daňový úrad.

Kontakt:

V prípade otázok ohľadom Freistellungu, záujmu o pomoc pri jeho vybavení alebo vrátenie zadržanej čiastky kontaktujte špecialistu:

Martina Zwingerova
Tel.č. 0918 389 628
E-Mail: m.zwinger@gmail.com
Web: https://freistellung.sk/

Späť na infoportál

Profitujte ako živnostník na overených stavbách v zahraničí.

Aktuálné montáže

Marek Kažimír

Jurling podpora

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Po – Pia (8-18 hod.)