Radi vám pomôžeme Po.-Pi.(8:00-18:00)
Späť na infoportál

Poistenie zodpovednosti za škodu

Pri montáži na stavbe je dôležité byť chránený, ak spôsobíte škodu, ktorá priamo súvisí s výkonom Vášho povolania. Vo väčšine prípadov sú náklady spojené s nápravou a odstránenie následkov nákladnou záležitosťou,  ktorá nepríjemne zaskočí a môže prevýšiť Váš zárobok na stavbe.

Uzatvorte poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škody spôsobené počas montáže nielen na území Slovenska ale v rámci celej EÚ. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené pri činnostiach zapísaných v obchodnom registri alebo v živnostenskom oprávnení poisteného. K všeobecnej zodpovednosti za škodu si môžete podľa potreby uzatvoriť rôzne pripoistenia.

V prípade bližších otázok ohľadom poistenia kontaktujte špecialistu:

Peter Břežanský
Telefón: +421 902 978 012
E-mail: brezansky@insr.sk  
Web: www.insr.sk

Pridajte sa do tímu Jurling!

Živnosť:
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť
Potrebné vyplniť

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.

Viac informácií o práci v zahraničí