Späť na infoportál

Poistenie zodpovednosti za škodu

Pri montáži na stavbe je dôležité byť chránený, ak spôsobíte škodu, ktorá priamo súvisí s výkonom Vášho povolania. Vo väčšine prípadov sú náklady spojené s nápravou a odstránenie následkov nákladnou záležitosťou,  ktorá nepríjemne zaskočí a môže prevýšiť Váš zárobok na stavbe.

Uzatvorte poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škody spôsobené počas montáže nielen na území Slovenska ale v rámci celej EÚ. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené pri činnostiach zapísaných v obchodnom registri alebo v živnostenskom oprávnení poisteného. K všeobecnej zodpovednosti za škodu si môžete podľa potreby uzatvoriť rôzne pripoistenia.

V prípade bližších otázok ohľadom poistenia kontaktujte špecialistu:

Peter Břežanský
Tel.č. +421 902 978 012
E-Mail: brezansky@insr.sk  
Web:        www.insr.sk

Pridajte sa do tímu Jurling!

  • Zárobok až 4.600€ / mesačne
  • Flexibilita montážnych turnusov
  • Nadväzujúce projekty počas celého roka
Nezáväzne zaregistrovať

Viac informácií o práci v zahraničí